نمونه قرارداد

 

                                                                                                     قراردادسرویس و نگهداری آسانسور راجی                                                                    

این قرارداد فی مابين آقای/خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . .   دارای کد ملی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به نمايندگي از ساکنین  ساختمان واقع درآدرس :    . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منطقه شهرداری. . . . . . وبه شماره تلفن ثابت : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . شماره همراه : . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طرف ............................................ به نمایندگی شركت آسانسور راجي به آدرس : تهران ، اشرفي اصفهاني ، كوچه حيدري مقدم ، پلاك 1 ، واحد3 وتلفن ثابت : 44601522 و همراه پشتیبانی :  09199203925 كه از اين پس پيمانكار ناميده مي شود از طرف ديگر ، به شماره قرارداد  . . . . . . . . . . . . . .منعقد گردید .

ماده 1 : موضوع قرارداد :عبارت است از : سرويس و نگهداري ماهانه . . . .. .   دستگاه آسانسور مسافربر به ظرفیت . . . . . . . .  نفر ، در . . . . . . . .  توقف واقع در آدرس فوق.

ماده 2 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

-          مبلغ ماهيانه قرارداد بابت انجام وظايف ذكر شده در ماده یک بالغ بر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال معادل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تومان در هر ماه مي باشد كه مختص به حق سرويس ماهانه مي باشد و در انتهاي هر ماه طبق برگه فاکتور و گزارش ، توسط كارفرما در وجه پیمانکار پرداخت مي گردد .

-          مبلغ اين قرارداد شامل هزينه تهيه قطعات يدكي ، روغن و اجرت تعویض قطعات نمي گردد . ولي تهيه اين اقلام با هماهنگي كارفرما به عهده پيمانكار است هزينه آن نیز پس از ارائه صورتحساب مربوطه توسط كارفرما در وجهپيمانكار پرداخت ميگردد .

ماده3 : زمان عقد و مدت قرارداد :  از تاريخ  . . . . . . . . . / . . . . . . . . . / . . . . .  139  به مدت. . . . . .. . . . .   ماه تا تاریخ  . . . . . . . . . /  . . . . . . . . . ./ . . . . .  139.

ماده 4 : شرايط پرداخت

-          كارفرما متعهد ميشود حق الزحمه سرويس و نگهداري موضوع ماده يك و بهاي قطعات و لوازم موضوع ماده سه  و چهار را به مجرد انجام كار و ارائه صورتحساب از طرف پيمانكار در وجه وي پرداخت نمايدو در صورت عدم پرداخت حق سرويس و نگهداري حداكثر به مدت دو ماه اين قرارداد كم لم يكن خواهد شد وپيمانكار هيچ گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به آسانسور مذکور نخواهد داشت .

ماده 5 : تعهدات و مسئوليت هاي پيمانكار

-          پيمانكار متعهد ميشود  براساس قوانين و موازين و مقررات فني و ايمني كار، كليه امور سرويس و نگهداري را انجام و هر ماه حداقل يك بار به منظور سرويس و روغن كاري و كنترل سيستمهاي الكترو مكانيكي و ايمني و ديگر وسايل فني دستگاههايمشمول قرارداد تكنسين فني اعزام نموده و عيوب احتمالي را بر طرف نمايد .                   

-          پیمانکار معتهد می شود در صورت بروز خرابي در آسانسور پس از كسب اطلاع تلفني از طرف کارفرما در ساعات اداری ظرف مدت حداكثر 2 ساعت و در زمان غیر اداری حداکثر 12 ساعت تكنسين به محلاعزام و نسبت به رفع عيب و راه اندازي مجدد آسانسور اقدام نمايد .                                                                                              

                                                                                                                                                                                                

-          پیمانکار در مقابل بروز حوادث غیر مترقبه مانند زلزله - سرقت حریق و . . . مسئولیتی ندارد .                                          

-          پیمانکار موظف است آقای / خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . را که از طرف کارفرما مسئول فراگیری آموزشهای اولیه جهت موارد ایمنی و اضطراری ( دستور العمل حرکت و نجات دستی )معرفی شده است را آموزش دهد . 

-          پیمانکار موظف است زمان دقیق  سرویس هر ماه  را با توجه به برنامه ریزی سرویس ها حد اکثر 24 ساعت قبل از مراجعه به کارفرما اعلام کند.

ماده 6 : تعهدات و مسئوليت كارفرما

-          كارفرما متعهد مي شود غير از پرسنل فني شركت اشخاص ديگري را جهت رفع خرابي و معايب آسانسور به كارنگمارد. در غير اينصورت مشكلات و خسارت وارده مستقيم به عهده كارفرما خواهد بود.

-          کارفرما متعهد می شود در صورت تغییر مدیریت ساختمان مراتب را در برگه فاکتور و گزارش سرویس ماهانه اعلام کند .

-          کار فرما یا نماینده ایشان موظف به ارائه كليد اتاق آسانسور در زمان اعلام شده در فاصله زماني ساعت 8 صبح لغايت 6 بعد از ظهر است در غير اينصورت بدون انجام سرويس موظف به پرداخت شارژ ماهانه ميباشد .

-          مسئولیت انجام و پرداخت حق بیمه آسانسور مذکور به عهده کارفرما می باشد .

ماده 7 : حل اختلاف 

در صورت بروز هرگونه اختلاف في مابين ابتدا مسئله از طريق مذاكره حضوري مورد بررسي قرار گيرد .درصورت عدم حصول نتيجه از طريق ارجاع به كميته داوري سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و در صورت عدمتوافق از طريق مراجع قضايي مسئله بررسي و حل و فصل خواهد شد

ماده 8 : شرایط قرارداد

-          کارفرما متعهد است هیچگونه قراردادی مبنی بر سرویس و نگهداری آسانسور ساختمان مذکوربا شخص و يا شرکت دیگری در زمان عقد و طول مدت اين قرارداد منعقد نکرده و نخواهد کرد . همچنین کلیه تعهدات در مدت طول زمان قرارداد لازم اجرا می باشد و پس از اتمام زمان قرارداد طرفین هیچ گونه مسئولیتی نسبت به یکدیگر ندارند .

کارفرما می تواند در صورت عدم رضایت از پیمانکار در انجام وظایف طبق قرارداد ، پس از تسویه کامل و اعلام کتبی با فاصله یک ماه قرارداد را بطور یکطرفه فسخ نماید .

 تمامی اقدامات و موارد ایمنی در سرویس و نگهداری آسانسور مذکور بصورت کتبی در برگه فاکتور و گزارش ماهانه ( صورتحساب )که سرویسکاران شرکت آسانسور راجی در زمان سرویس و نگهداری ارائه می دهند، به امضاء دو طرف خواهد رسید و حکم قانونی دارد .

 ماده 9  : اين قرارداد در ده ماده و متن ماده 10 و 219 قانون مدنی و در دو نسخه تهيه و تنظيم گرديده و هر يك از نسخ آن حكم واحد را دارا است وامضاء قرارداد به منزله تائيد و توافق كامل طرفين مي باشد .

 

 امضاء كارفرما                                                                                                                                                       امضاء پيمانكار

 

 

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment