چک لیست سرویس دوره ای

چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور

در جهت ارائه بهترین کیفیت در نگهداری آسانسور، گروه پشتیبانی راجی در بازدید های دوره ای ماهانه تمامی قطعات مکانیکی و الکتریکی آسانسور را طبق چک لیست مورد بازرسی قرارداده و نتیجه آن را در برگه گزارش ماهانه به اطلاع کارفرما می رساند.

در بازدید های دوره ای آسانسور از طرف شرکت های سرویس دهنده به علت بالا بودن تعداد قطعات مکانیک و الکتریکی معمولا بازدید برخی از آنها از طرف سرویسکار فراموش می شود . گروه پشتیبانی آسانسور راجی با همراه داشتن یک چک لیست جامع تمامی قطعات از جمله کوچکترین آنها را مورد بازدید قرار می دهد این اقدام در بالا بردن طول عمر قطعات آسانسور بسیار مهم است .

این چک لیست شامل سه بخش کلی است که در بازرسیهای ادواری آسانسور که از طرف اداره استاندارد انجام می شود کاربرد عملی دارد.  

 

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment