نمونه كارها

پروژه هاي انجام شده ما

کابین شماره 1

ثقصثقثصقصثقز3424ف234لثر6ف245ف5لقثلرذص4356غف254لصثیقلریص5645غذریب

کایبن شماره 2

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

کایبن شماره 3

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

کایبن شماره

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

بازسازی کلی و جزئی آسانسور

شرکت آسانسور راجی بازسازی آسانسورها در دو مرحله کلی انجام می دهد.

 

  مرحله اول :

1- بازدید و کارشناسی و کشف علت اصلی مشکلات آسانسور.

2- انتخاب قطعات جدید که با قطعات نصب شده قدیمی که نیاز به تعویض ندارند همخوانی داشته باشد.

3- ارائه گزارش به همراه پیش فاکتور.

توضیحات : مرحله اول به صورت رایگان انجام می شود.

 

مرحله دوم :

1- خرید لوازم مورد نیاز جهت بازسازی و انتقال به پروژه.

2- نصب تجهیزات جدید.

3- تست نهایی و تحویل به کارفرما.

توضیحات :  قطعات نصب شده جدید در بازسازی های آسانسور شرکت راجی درارای یک سال گارانتی می باشند.

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment