نمونه كارها

پروژه هاي انجام شده ما

کابین شماره 1

ثقصثقثصقصثقز3424ف234لثر6ف245ف5لقثلرذص4356غف254لصثیقلریص5645غذریب

کایبن شماره 2

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

کایبن شماره 3

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

کایبن شماره

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

بیمه نامه آسانسور

 

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور خساراتی همچون فوت،نقص عضو و هزینه های پزشکی را تحت پوشش قرار میدهد. کلیه آسانسورها باید تحت پوشش این نوع بیمه نامه باشد و مسئولیت انجام این بیمه نامه به عهده مدیر ساختمان است.

تعهد شرکت بیمه (بیمه گذار) مشروط به احراز قرارداد سرویس و نگهداری مالکین با شرکتهای عضو سندیکا و دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد، کهشامل پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائماعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه های پزشکی بوده و بیمه گذار مسئول آن شناخته شده است. مبلغ حق بیمه، با توجه به سال ساخت آسانسور، ظرفیت آسانسور و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار، محاسبه می گردد

شما میتوانید از دو طریق آسانسور خود رابیمه کنید :

1-     مراجعه حضوری به شرکت بیمه گر

2-     از طریق شرکت سرویس دهنده

روش اول : مدیر ساختمان به صورت حضوری به یکی از شرکتهای بیمه که خدمات بیمه آسانسور دارد مراجعه نموده و درخواست کتبی خود را به همراه مشخصات فردی و آسانسور، هزینه و آدرس دقیق محل آسانسور جهت صدوربیمه نامه به آن شرکت اعلام می کند.توجه فرمایید اگر شما به این صورت آسانسور خود بیمه نمایید ، شرکت بیمه گردر صورت بروز حادثه فقط سهم اشخاصی که در آن بیمه نامه به عنوان بیمه گذار معرفی میشوند را پرداخت خواهد کرد .

روش دوم : در صورتی که یکی شرکتهای مجاز سرویس و نگهداری آسانسور شما را به عهده دارد فقط کافیست پس از اعلام تلفنی و یا کتبی به شرکت سرویس دهنده ، مبلغ بیمه نامه را پس از دریافت کارت بیمه نامه در وجه شرکت پرداخت نمایید 0در این نوع بیمه نامه تمامی افراد از جمله مدیر ساختمان ، ساکنین و همچنین شرکت سرویس دهنده در پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه گر سهیم خواهند بود به این معنی که تمام غرامت فوت و یا هزینه پزشکی در یک حادثه از طرف شرکت بیمه گر پرداخت خواهد شد.

توضیحات : توجه داشته باشید زمانی که حادثه جانی در یک آسانسور اتفاق می افتد ، کارشناسان تعیین خسارت پس از بررسی حادثه و تعیین مبلغ دیه یا جریمه ، عوامل بروز حادثه را کشف و سهم پرداخت دیه هر فرد خاطی را به زیان دیده اعلام میکنند ، در صورت داشتن بیمه نامه آسانسور شرکت بیمه گر فقط سهم بیمه گذار خود را پرداخت میکند در روش دوم تمامی افراد به عنوان بیمه گر معرفی می شوند ولی در روش اول فقط نام آن فرد که در بیمه نامه ذکر شده است ، بیمه گر معرفی می شود.

اگر از روش دوم استفاده شود در سالهای بعدشرکت سرویس دهنده به صورت اتوماتیک بیمه نامه آسانسور شما را تمدید خواهد کرد .

هزینه بیمه نامه یکساله آسانسور طبق ظرفیت نفرات آسانسور ، نوع درب آسانسور ( لولایی-اتوماتیک)،تعداد توقف آسانسور و همچنین سقف پرداخت هزینه پزشکی در هر حادثه ، تعیین می شود و به صورت معمول برای یک ساختمان تا هشت توقف از 30000 تومان تا 90000 تومان محاسبه می شود.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با گروه پشتیبانی آسانسور راجی تماس حاصل فرمایید.

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment