نمونه كارها

پروژه هاي انجام شده ما

کابین شماره 1

ثقصثقثصقصثقز3424ف234لثر6ف245ف5لقثلرذص4356غف254لصثیقلریص5645غذریب

کایبن شماره 2

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

کایبن شماره 3

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

کایبن شماره

کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره کایبن شماره

قطعات یدکی

 

یکی از اولویت های یک شرکت سرویسکار داشتن انبار مجهز است که توانایی و سرعت پاسخگویی شرکت را در ارائه خدمات در ساعات غیر اداری بالا می برد.

قطعات اصلی آسانسور شامل اجزاء کوچکتری هستند و در مواقع بروز خرابی بیشتر سرویسکاران آسانسوربه علت نبود یدکی اجزاء قطعات اصلی ، کل قطعه را تعویض می کنند که هزینه زیادی به مشتری تحمیل خواهد شدبطورمثال یک قفل درب لولایی آسانسور شامل اجزائی مانند : کنتاکت نری –کنتاکت مادگی – پلاتین کنتاکت – ترمینال – ضامن قفل – شفت اصلی و ... است که هر کدام از این اجزاء در انبار پشتیبانی شرکت راجی موجود است و در هنگام بروز خرابی به جای تعویض کل قفل درب ، اجزاء آن تعویض می شود و هزینه کمتری دارد.

جهت اطلاع و یا خرید انواع قطعات یدکی موجود در انبار پشتیبانی آسانسور راجی به قسمت گالری سایت مراجعه فرمایید.

 

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment