پروانه کسب فروش و خدمات آسانسور برای چاپ اعلامیه

 

طبق گزارش پیوست رئیس اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی طی اعلامیه ای بتاریخ 29/02/1400 از اتحادیه صنفی چاپخانه دارن و فتوکپی ، چاپ و تکثیر هرگونه آگهی تبلیغاتی را برای افراد بدون مجوز ممنوع اعلام نمود .

پیرو همین نامه تمامی چاپ خانه داران و مراکز چاپ و تبلیغات جهت چاپ هرنوع آگهی برای صنف آسانسور ملزم به دریافت کارت شناسایی و پروانه کسب متقاضی گردیدند .